BIẾN KHÓ KHĂN THÀNH CƠ HỘI TRONG ĐẠI DỊCH – BÀI HỌC CHO VIỆT NAM (Ghi chép từ Seminar Online COVID-19 và Ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam ngày 2/5/2020)

Tìm kiếm những cơ hội trong bối cảnh khủng hoảng luôn là một trong những bài học thành công của nhiều công ty lớn và nhiều quốc gia phát triển. Sau mỗi một cuộc khủng hoảng, có rất nhiều công ty bị phá sản nhưng cũng có nhiều công ty […]

Các Bài trình bày của Diễn giả tại Hội thảo COVID 19 và Ảnh hưởng đến Kinh tế Việt Nam

Click vào link: Bài trình bày của Bà Phạm Chi Lan Click vào link: Bài Trình bày của Bà Trần Thị Thu Hà Click vào link: Bài trình bày của Bà Trần Thị Huệ Click vào link: Bài trình bảy của Ông Nguyễn Duy Tuấn Link Livestream của VANJ: https://www.facebook.com/watch/live/?v=249544156412588