Các hoạt động của VANJ bao gồm:

 

1. Seminar khoa học

Được tổ chức nhằm giúp các thành viên trực tiếp tham gia phát biểu, thảo luận và giao lưu gặp gỡ. Bài phát biểu được chọn từ các thành viên hoặc từ khách mời.

Xem thông tin các seminar trước ở đây.

 

2. Hội thảo khoa học thường niên

Mang quy mô rộng, Hội thảo khoa học VANJ gồm các bài phát biểu về tất cả lĩnh vực sẽ được tổ chức song song, nhằm tạo cơ hội cho các thành viên quy tụ đầy đủ và mở rộng giao lưu với các nhà nghiên cứu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong và ngoài nước Nhật.

Xem thông tin các hội thảo trước ở đây.

 

3. Cập nhật thông tin khoa học và xuất bản Tuyển tập Khoa học Công nghệ

VANJ cập nhật và chia sẻ tin tức, thông tin về các thông tin và kết quả nghiên cứu nổi bật của các nhà nghiên cứu Việt Nam cũng như các học giả trên thế giới. Hàng năm, chúng tôi xuất bản tập tài liệu “Giới thiệu về Khoa học và Công nghệ Nhật Bản”, cung cấp thông tin cập nhật về khoa học và công nghệ Nhật Bản cho đông đảo người Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài.

Xem thông tin Tuyển tập trước ở đây.

 

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Thông qua mạng lưới thành viên, VANJ xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ học tập và nghiên cứu cho những thành viên trong tương lai. Những dữ liệu này bao gồm: giới thiệu nghiên cứu, danh sách các học bổng, quỹ hỗ trợ nghiên cứu, giải thưởng, công việc nghiên cứu, thông tin các hội thảo và những tài liệu tham khảo liên quan khác.