VANJ – Mạng lưới học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (tên tiếng Anh: Vietnamese Academic Network in Japan) là tổ chức được thành lập với mục tiêu khởi tạo và thúc đẩy kết nối, chia sẻ và tổ chức các hoạt động liên quan đến học thuật của những người Việt đã và đang ở Nhật Bản. Đối tượng tham gia mạng lưới và các sự kiện của VANJ bao gồm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sinh viên Việt Nam và các quốc tịch khác tại các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia tại các tổ chức quốc tế hoặc công ty, doanh nghiệp tại Nhật Bản và các quốc gia khác.

 

Tầm nhìn

Tầm nhìn của VANJ là trở thành tổ chức/mạng lưới quy tụ đông đảo và có tiếng nói đại diện cho những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia người Việt đã và đang ở Nhật, hoạt động vì sự phát triển của tri thức Việt và sự đóng góp của trí thức cho sự phát triển của xã hội.

 

Sứ mệnh

Sứ mệnh của VANJ là tạo dựng và thúc đẩy việc kết nối cộng đồng học thuật người Việt tại Nhật Bản hướng tới những giá trị tiến bộ đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Việt Nam và cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

“Lan tỏa tri thức”

VANJ đặt “Lan tỏa tri thức” là định hướng cốt lõi cho mọi hoạt động của mình. VANJ coi tri thức là giá trị trường tồn của nhân loại và là đòn bẩy thúc đẩy phát triển đột phá của xã hội. Các hoạt động của VANJ đều nhằm thúc đẩy việc chia sẻ thông tin, tri thức, kinh nghiệm hữu ích trong cộng đồng trí thức nói riêng và xã hội nói chung cũng như thúc đẩy việc tạo ra những tri thức mới.

 “Kết nối học thuật”

VANJ hình thành và phát triển với nền tảng là các cá nhân, tổ chức đang tham gia trong các lĩnh vực nghiên cứu, học thuật. Do đó, “Kết nối học thuật” vừa là mục tiêu chủ đạo và vừa là hoạt động trọng tâm trong sứ mệnh của mình. Việc “Kết nối học thuật” bao gồm kết nối bên trong mạng lưới, giữa các cá nhân, tổ chức thành viên và liên kết với các đối tác bên ngoài như các doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, các quỹ đầu tư, cơ quan nghiên cứu khác trên thế giới, nhằm thúc đẩy trao đổi, giao lưu học thuật và tạo ra giá trị kết nối giữa công nghiệp với học thuật.

“Đóng góp xã hội”

VANJ thúc đẩy những đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia người Việt tại Nhật Bản cho sự phát triển của Việt Nam, Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung như một giá trị cốt lõi. VANJ mong muốn đóng góp các kiến thức, sáng kiến giúp giải quyết các vấn đề của xã hội và tạo nên những phát triển đột phá dựa trên việc kết nối các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia với các các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.