Tuyển Tập Giới Thiệu KHCN Nhật Bản

1. Bối cảnh, mục đích, ý nghĩa 1.1 Bối cảnh Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền khoa học và công nghệ (KHCN) hàng đầu thế giới. KHCN là đòn bẩy quan trọng tạo nên sự phát triển thần kỳ của kinh tế Nhật Bản sau thế […]