SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VANJ

 

THÀNH VIÊN VANJ

 • TS. Ngô Minh Chữ (NCS sau tiến sỹ, Viện khoa học và công nghệ công nghiệp tiên tiến quốc gia-AIST, chuyên ngành: Khoa học Năng lượng và Môi trường)
 • Trương Bảo Ngọc (Sinh viên khoa Y, đại học Quốc Tế Sức Khỏe và Phúc Lợi Nhật Bản)
 • PGS. TS. Đào Thị Ngọc Anh (Phó Giáo sư, Đại học Nagasaki, chuyên ngành: Vật liệu)
 • Nguyễn Kim Chung (Sinh viên thạc sĩ, Đại học Nagoya, Nhật Bản)
 • ThS. Nguyễn Hằng Nga (Điều phối viên, Công ty Aidem Global, Nhật Bản)
 • ThS. Lê Đăng Khoa (Nghiên cứu sinh tiến sỹ, Đại học Kanto Gakuin, chuyên ngành: Xã hội học)
 • TS. Đỗ Đăng An (Nghiên cứu viên thỉnh giảng (Visiting scientist), Đại học Tokyo, Nhật Bản)
 • TS. Nguyễn Thị Nga (Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, Đại học Tokyo, Nhật Bản)
 • Nguyễn Nam Quốc (Sinh viên thạc sĩ, Đại học Tsukuba, Nhật Bản)
 • TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Giáo sư trợ giảng, Đại học Tohoku
 • TS. Trần Văn Sáng, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Tokyo
 • ThS. Võ Văn Tuấn, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Tokyo
 • TS. Nguyễn Huệ Minh, Giảng viên, Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh
 • ThS. Phạm Quang Vinh, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Tokyo
 • ThS. Phạm Hồng Quỳnh Anh, Đại học Tokyo
 • ThS. Vũ Mạnh Dũng, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Nagoya
 • Trần Trung Thu, Thư ký khoa, Đại học Quản lý và công nghệ Hồ Chí Minh
 • TS. Tôn Nữ Thanh Nhàn, Giáo sư trợ giảng, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST)
 • TS. Ngô Minh Chữ, Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia (AIST)
 • Nguyễn Hạnh Nhung, NEPON Inc.
 • ThS. Nguyễn Diệu Linh, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Nagasaki
 • Hoàng Hiền Anh, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Waseda
 • TS. Trần Phương Thảo, Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, Viện Nghiên cứu môi trường Quốc gia
 • Lê Hải Yến, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Khoa học Tokyo
 • ThS. Vương Tuấn Phong, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Hokkaido
 • Nguyễn Hằng Nga, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Rikkyo
 • Ngô Gia Linh, Sinh viên, Đại học Nagoya
 • Phạm Văn Phong, Sinh viên Thạc sĩ, Graduate Institute for Entrepreneurial Studies
 • ThS. Lê Đăng Khoa, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Kanto Gakuin
 • TS. Trần Huỳnh Ngọc, INS Engineering
 • TS. Vũ Đức Cảnh, NCS sau tiến sỹ, Đại học Tokyo
 • PGS. TS. Đào Thị Ngọc Anh, Phó giáo sư, Đại học Nagasaki
 • TS. Đỗ Đăng An, Nghiên cứu viên, Đại học Tokyo
 • TS. BS. Vũ Thị Mỹ Hạnh, Nghiên cứu viên, Đại học Gifu
 • TS. Võ Văn Tuấn, NCS sau tiến sỹ, Đại học Kyoto 
 • Nguyễn Thị Nga, NCS tiến sỹ, Đại học Tokyo
 • Phạm Hồng Quỳnh Anh, NCS sau tiến sỹ, Đại học Tokyo
 • TS. Tôn Nữ Thanh Nhàn, Giáo sư trợ giảng, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST)
 • TS. Ngô Minh Chữ, NCS sau tiến sỹ, Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia (AIST)
 • Nguyễn Hạnh Nhung, Công ty TNHH NEPON
 • Nguyễn Diệu Linh, NCS tiến sỹ, Đại học Nagasaki
 • Hoàng Hiền Anh, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Waseda
 • TS. Trần Phương Thảo, NCS sau tiến sỹ Viện nghiên cứu môi trường quốc gia (NIES)
 • Lê Hải Yến, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Khoa học Tokyo
 • Nguyễn Hằng Nga, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Rikkyo
 • Ngô Gia Linh, Sinh viên, Đại học Nagoya
 • Phạm Văn Phong, Sinh viên Thạc sĩ, Graduate Institute for Entrepreneurial Studies
 • Lê Đăng Khoa, NCS tiến sỹ, Đại học Kanto Gakuin
 • Nguyễn Kim Chuẩn, Sinh viên, International University of Health and Welfare
 • TS. Phí Tiến Cường, NCS sau tiến sỹ, Đại học Kyoto 
 • Lê Hoài Phong, NCS tiến sỹ, Đại học Hiroshima
 • Phạm Phương Thành, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Tokyo
 • Trần Thu Trà, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Tsukuba
 • Phùng Thị Huyền Trang, Sinh viên, Đại học Nagoya
 • Nguyễn Thanh Tùng, NCS tiến sỹ, Đại học Saitama 
 • Lê Phương Anh, NCS tiến sỹ, Đại học Waseda
 • Nguyễn Kim Chung, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Nagoya
 • Ngô Duy Đông, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Kagoshima
 • Trịnh Hoài Đức, NCS tiến sỹ, Đại học Khoa học Tokyo
 • Phạm Ngọc Hải Dương, SAP consultant, FPT Japan
 • Lê Thùy Dương, Sinh viên, Thạc sĩ Đại học Kyoto
 • TS. Hoàng Ngọc Lam Hương, NCS tiến sỹ, Virginia Tech
 • TS. Nguyễn Phạm Hải Huy, Nghiên cứu viên, Hitachi, Ltd.
 • Trương Bảo Ngọc, Sinh viên, International University of Health and Welfare
 • Tán Nguyên Ái Nhi, SAP FICO Business Analysis, FPT Japan Holdings
 • Lê Thị Kim Oanh, Sinh viên, Graduate Institute for Entrepreneurial Studies Niigata campus
 • Nguyễn Nam Quốc, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Tsukuba
 • Trương Thảo Sâm, NCS tiến sỹ, Đại học Okayama
 • Nguyễn Thùy Trang, Sinh viên, Đại học Sophia 
 • Trần Thị Hồng Vân, Consultant (Junior), FPT Japan
 • PGS. TS. Lê Đức Anh, Đại học Tokyo
 • TS. Nguyễn Thành Vinh, Nghiên cứu viên, Công ty FormFactor Inc.
 • TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nhà kinh tế học, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
 • Th.S. Bế Minh Nhật, MPKEN
 • TS. Đỗ Thị Thuỳ Quyên,
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Engineer, 福井電化株式会社/Fukui Denka
 • Tạ Thị Khánh Hòa, Senior Associate, PricewaterhouseCoopers Aarata LLC
 • TS. Nguyễn Đức Việt, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Tokyo
 • Th.S. Nguyễn Ánh Sao, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Tokyo
 • Th.S. Trương Quý Quốc Bảo, Giảng viên, Đại học Y Dược Huế
 • TS. Tạ Đức Tùng (Giáo sư trợ giảng, Đại học Tokyo, chuyên ngành: Công nghệ thông tin)
 • TS. Nguyễn Bình Minh, Giáo sư trợ giảng, Đại học Tokyo
 • TS. Nguyễn Văn Triết, Giáo sư trợ giảng, Đại học Tsukuba
 • TS. Nguyễn Ngọc Mai Khanh, Giáo sư trợ giảng, Đại học Tokyo
 • TS. Trần Phương Thảo, Công ty KDDI
 • TS. Nguyễn Duy Đỉnh, Giảng viên, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Nguyễn Gia Minh Thảo, Giáo sư trợ giảng, Viện công nghệ Toyota
 • TS. Trần Vũ Hà Minh, Sáng lập và Giám đốc điều hành, Haminh Initiatives
 • Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế độc lập
 • GS.TS. Trần Văn Thọ, Giáo sư danh dự, Đại học Waseda
 • GS.TS. Hồ Tú Bảo, Giáo sư danh dự, Viện JAIST
 • PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh, Chuyên gia kinh tế và chính sách, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN & MT của Quốc hội
 • PGS. TS. Phạm Nam Hải, Đại học Công nghiệp Tokyo
 • GS.TS. Susumu Sugiyama, Giáo sư danh dự Đại học Ritsumeikan, Giám đốc Khoa học Saigon Hitech Park Labs
 • Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia