Thông báo tuyển nghiên cứu sinh Tiến sĩ trường Y, Đại học Osaka Metropolitan, Osaka, Nhật Bản

I. Dành cho các bạn muốn xin học bổng: Số lượng: Tuyển 01 đến 03 nghiên cứu sinh Tiến sĩ Chuyên ngành: khoa nội gan mật, khoa giáo dục toàn cầu và khoa học y học. Học bổng: học bổng của Bộ giáo dục và Khoa học Nhật Bản (MEXT). […]