I. Dành cho các bạn muốn xin học bổng:

Số lượng: Tuyển 01 đến 03 nghiên cứu sinh Tiến sĩ

Chuyên ngành: khoa nội gan mật, khoa giáo dục toàn cầu và khoa học y học.

Học bổng: học bổng của Bộ giáo dục và Khoa học Nhật Bản (MEXT).
Thời gian cấp học bổng khóa học Tiến sĩ 4 năm. Thời gian bắt đầu khóa học từ tháng 10 năm 2024. 

Thí sinh đáp ứng 4 tiêu chuẩn dưới đây có thể nộp hồ sơ ứng tuyển:

  1. Tốt nghiệp Đại học Y 
  2. Sinh sau tháng 4 năm 1989 (cho đến sinh viện Y6 dự định tốt nghiệp năm 2024)
  3. Xếp hạng tốt nghiệp: điểm tổng kết toàn khóa > 7.5 (nếu là bậc đại học); hoặc bậc đại học trong khoảng 7.0-7.5 với bằng thạc sĩ > 8.0
  4. Tiếng Anh: có một trong các chứng chỉ sau: IELTS > 5.5; TEAP> 600; TOEFL iBT > 72; TOEIC L&R/TOEIC S&W > 1560; GTEC > 1190; hoặc CEFR > B2. 

Thời hạn nộp đơn: từ tháng 11/2023 đến tháng 15/12/2023.

II. Dành cho sinh viên tư phí:

Luôn chào đón các bạn muốn học đi học Tiến sĩ dạng tư phí ở các khoa của ngành Y bao gồm cả lâm sàng và cận lâm sàng. Học phí sẽ được giảm một nửa và học bổng luôn xin được từ các tổ chức hỗ trợ cho trường. Học phí của trường khi chưa giảm là 50,000 yên/tháng.

Xem chi tiết tại trang web của trường:

https://www.osaka-cu.ac.jp/en/admission/practical_info

Điều kiện: xếp hạng tốt nghiệp toàn khóa trên 7.0. Tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, và trung thực. 

Thí sinh ứng tuyển gửi email đính kèm: CV, bằng tốt nghiệp, bảng điểm 6 năm đại học và sau đại học nếu có (5.5 năm cho sinh viên Y6), và thư tự giới thiệu trong nửa trang A4

 

Liên lạc tới:
Associate Professor: Le Thi Thanh Thuy, MD, PhD
Department of Global Education and Medical Sciences, Graduate School of Medicine,
Osaka Metropolitan University, Osaka, Japan.

Email: thuy@omu.ac.jp

Facebook: Thuy Le (https://www.facebook.com/thuylt1977/)