Hội thảo chuyên ngành tháng 3 năm 2017

Deep Learning, một nhánh của Machine Learning, là tập hợp các thuật toán được xây dựng dựa trên cách thức hoạt động của não bộ, để mô hình hoá những dạng dữ liệu phức tạp. Hiện nay Deep Learning đã và đang được ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực khoa học công nghệ. Với mục đích giới thiệu và trao đổi về công nghệ đang thu hút được rất nhiều chú ý này, VANJ Workshop on Deep Learning được tổ chức nhằm cung cấp cho mọi người các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, từ lý thuyết đến ứng dụng của Deep Learning.

Hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành VANJ được họp thường kì 1 tháng 1 lần với nhiệm vụ tổng kết hoạt động của hội trong một tháng vừa qua và đề ra kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo. Bên cạnh đấy, buổi họp cũng là thời gian mọi người ngồi bàn luận về các hướng phát triển dài hạn để xây dựng cộng đồng học thuật Việt Nam tại Nhật Bản lớn mạnh.