Vị trí: trợ lý nghiên cứu/chuyên viên hỗ trợ kĩ thuật
Phòng nghiên cứu: Kataoka/Kinoh Lab, iCONM, Kawasaki
(https://iconm.kawasaki-net.ne.jp/en/laboratory_kataoka.html)
Công việc:
hoạt động thí nghiệm hàng ngày, đặc biệt là trong phòng thí nghiệm tổng hợp hóa học. Chuẩn bị và phân tích polymer, phân tích các phân tử nhỏ bằng các kỹ thuật như HPLC, LC/MS, NMR và các kỹ thuật khác (hoạt động đào tạo sẽ được cung cấp khi cần thiết).
Thời gian: tối thiểu 3 ngày/tuần.
Thời hạn: 1 năm (có thể gia hạn).

Yêu cầu tối thiểu:
• 
Tốt nghiệp đại học/thạc sĩ khoa học liên quan đến hóa học.

Kĩ năng giao tiếp tiếng Anh.
Tiêu chí ưu tiên:
• Kinh nghiệm về tổng hợp hữu cơ/polymer và các kỹ thuật liên quan (HPLC, NMR).
• Kinh nghiệm về thí nghiệm nuôi cấy tế bào.
• Sẵn sàng học hỏi các kỹ năng mới cần thiết cho dự án.
• Có thái độ tốt và chủ động.

Ưu tiên các ứng viên hiện đang sinh sống tại Nhật.
Liên hệ: Sabina Quader
• sabina-q[at]kawasaki-net.ne.jp  (replace [at] with @).
• https://www.linkedin.com/in/sabina-quader-10376555/