Chúc mừng anh Vũ Đức Cảnh, thành viên ban tổ chức VANJ vừa dành được JSPS Postdoctoral Fellowship bắt đầu từ tháng 4/2020.