Thông báo Tuyển dụng Fixed-Term Assistant Professor tại University of Electro-Communications (UEC), Tokyo, Nhật Bản

Trường Đại học Điện tử – Truyền thông (University of Electro-Communications, 国立大学法人 電気通信大学) tuyển dụng vị trí Giáo sư Trợ lý Thời hạn Cố định (Fixed-Term Assistant Professor, 任期付助教) với mong muốn tạo điều kiện cho những người nghiên cứu xuất sắc vừa hoàn thành học vị Tiến sĩ có […]