Nhóm nghiên cứu của TS. Phan Đức Anh và PGS. Lê Mạnh Tú (Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Phenikaa) đang mở một vị trí postdocs chuyên về mô phỏng các hệ hợp kim ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng và fuel cells.

Deadline: 10/2024

Yêu cầu:
– Có trách nhiệm cao trong công việc,
– Thành thạo về mô phỏng DFT hoặc MD,
– Có khả năng cộng tác cùng các nhóm thực nghiệm,
Kinh nghiệm trong các mô phỏng và mô hình khác, hay machine learning/deep learning là một lợi thế.
Lương tháng thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn, phụ thuộc vào trách nhiệm công việc.
Liên hệ theo email trong poster.