Bên lề VJST 2019 (Vietnam – Japan Science and Technology Symposium 2019), nhằm mục đích kết nối các công ty tại Việt Nam với các trí thức Việt Nam đã hoặc đang làm việt tại Nhật Bản, VANJ đã tổ chức một số workshop và seminar vào các ngày trước và sau VJST 2019.

– 03/05/2019 (Sáng – Chiều): Workshop với NASATI (English): Connecting International Science and Technology Information Resources Between Academic and Industry for Commercialization of Research Results

59343069_2206337789421097_4785444757247623168_n

 

– 03/05/2019 (Tối): Toạ đàm tại FPT (Vietnamese): Trí tuệ nhân tạo và Vi mạch

59422671_2206337659421110_8943065931198758912_n

– 06/05/2019 (Sáng): Toạ đàm tại CMC (Vietnamese): Đô thị thông minh

59930861_2978107602207330_996296081820090368_o

– 06/05/2019 (Chiều): Toạ đàm tại VinGroup (Vietnamese): Công nghệ AI và ứng dụng tại Việt Nam

59743481_2429358337076941_9026924489048326144_n