Báo cáo Seminar Online ngày 22/2/2020 chủ đề Dịch Bệnh COVID-19

Ngày 22/2/2020 vừa qua, Mạng lưới học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ) đã tổ chức seminar với chủ đề “Dịch bệnh COVID-19” nhằm chia sẻ và thảo luận các vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID-19 gây ra bởi chủng virus corona mới. Với sự góp […]