Vị trí: PhD (Degree of Information or Engineering), Đại học Hokkaido (Sapporo, Hokkaido)
Ngành: Nanomaterials
Hạn nộp đơn: 30/5/2024 (thứ năm)
(Expression of Interest: 19/5/2024 chủ nhật, tham khảo thêm chi tiết ở đường dẫn)
Ngày bắt đầu dự án: 01/10/2024 (thứ ba)
Học bổng: Chi phí sinh hoạt tại Hokkaido và Melbourne. Chi phí đi lại: vé bay một chiều từ đất nước đang sinh sống đến đại học Hokkaido, vé bay một chiều từ đại học Hokkaido đến đại học Melbourne trong chương trình.
Yêu cầu:  Bằng thạc sĩ, bằng cấp chuyên nghiệp (professional degree) hoặc dự kiến có trước  30/09/2024

Thông tin thêm: https://www.ist.hokudai.ac.jp/eng/education/scholarship.html