Dịch và tổng hợp: Tạ Đức Tùng, VANJ

Theo một số nghiên cứu (Ferretti et. al, 2020), ứng dụng lần viết tiếp xúc (Contact Tracing Apps) là một trong những công cụ hiệu quả trong việc phát hiện sớm và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tuy nhiên, việc sử dụng các ứng dụng lần vết tiếp xúc này dấy lên quan ngại về việc đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Liệu đây có trở thành một công cụ giám sát cực đoan và cướp đi quyền tự do của người dân? Trong bài viết dưới dạng truyện tranh lần này, chúng tôi xin giới thiệu nguyên lý cơ bản trong thiết kế ứng dụng lần vết tiếp xúc nhằm đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của người dùng.

Tải bản PDF tại đây

Dường như, cách thiết kế này sẽ làm tốt việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, tại sao vẫn có rất nhiều lo ngại về độ tin cậy và tính bảo mật của các ứng dụng lần vết tiếp xúc. Hãy đón đọc phần tiếp theo, đề cập đến một số cách mà ứng dụng này có thể bị dùng vào mục đích giám sát ngoài việc lần vết tiếp xúc, và làm thế nào để giảm thiểu những nguy cơ xâm phạm quyền tự cá nhân.

Tham khảo:

Ferretti, Luca, Chris Wymant, Michelle Kendall, Lele Zhao, Anel Nurtay, Lucie Abeler-Dörner, Michael Parker, David Bonsall, and Christophe Fraser. 2020. “Quantifying SARS-CoV-2 Transmission Suggests Epidemic Control with Digital Contact Tracing.” Science 368 (6491). https://doi.org/10.1126/science.abb6936.