SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VANJ

 

THÀNH VIÊN VANJ

 • TS. Đào Thị Ngọc Anh (Phó Giáo sư, Đại học Nagasaki, chuyên ngành: Vật liệu)
 • TS. Vũ Đức Cảnh (Giảng viên, Đại học Xây dựng, Khoa Môi trường)
 • ThS. Đỗ Đăng An (Nghiên cứu sinh tiến sỹ, Đại học Tokyo, chuyên ngành: Y tế)
 • TS. Tạ Đức Tùng (Giáo sư trợ giảng, Đại học Tokyo, chuyên ngành: Công nghệ thông tin)
 • TS. Phạm Văn Long (Nghiên cứu viên, Đại học Yokohama, chuyên ngành: Điện – Điện tử)
 • TS.BS. Vũ Thị Mỹ Hạnh (Nghiên cứu viên, Đại học Gifu, chuyên ngành: Y khoa)
 • ThS. Nguyễn Thị Nga (Nghiên cứu sinh tiến sỹ, Đại học Tokyo, chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường)
 • ThS. Nguyễn Thế Anh (Nghiên cứu sinh tiến sỹ, Đại học Tokyo Metropolitan, chuyên ngành: Cơ khí)
 • TS. Trần Huỳnh Ngọc (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, chuyên ngành: Điện – Năng lượng)

 • TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Giáo sư trợ giảng, Đại học Tohoku
 • TS. Trần Văn Sáng, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Tokyo
 • ThS. Võ Văn Tuấn, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Tokyo
 • TS. Nguyễn Huệ Minh, Giảng viên, Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh
 • ThS. Phạm Quang Vinh, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Tokyo
 • ThS. Phạm Hồng Quỳnh Anh, Đại học Tokyo
 • ThS. Vũ Mạnh Dũng, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Nagoya
 • Trần Trung Thu, Thư ký khoa, Đại học Quản lý và công nghệ Hồ Chí Minh
 • TS. Tôn Nữ Thanh Nhàn, Giáo sư trợ giảng, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST)
 • TS. Ngô Minh Chữ, Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia (AIST)
 • Nguyễn Hạnh Nhung, NEPON Inc.
 • ThS. Nguyễn Diệu Linh, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Nagasaki
 • Hoàng Hiền Anh, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Waseda
 • TS. Trần Phương Thảo, Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, Viện Nghiên cứu môi trường Quốc gia
 • Lê Hải Yến, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Khoa học Tokyo
 • ThS. Vương Tuấn Phong, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Hokkaido
 • Nguyễn Hằng Nga, Sinh viên Thạc sĩ, Đại học Rikkyo
 • Ngô Gia Linh, Sinh viên, Đại học Nagoya
 • Phạm Văn Phong, Sinh viên Thạc sĩ, Graduate Institute for Entrepreneurial Studies
 • ThS. Lê Đăng Khoa, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Kanto Gakuin
 • PGS. TS. Lê Đức Anh, Đại học Tokyo
 • TS. Nguyễn Thành Vinh, Nghiên cứu viên, Công ty FormFactor Inc.
 • TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nhà kinh tế học, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
 • TS. Bế Minh Nhật, MPKEN
 • TS. Đỗ Thị Thuỳ Quyên,
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Engineer, 福井電化株式会社/Fukui Denka
 • Tạ Thị Khánh Hòa, Senior Associate, PricewaterhouseCoopers Aarata LLC
 • TS. Nguyễn Đức Việt, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Tokyo
 • TS. Nguyễn Ánh Sao, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Tokyo
 • Th.S Trương Quý Quốc Bảo, Giảng viên, Đại học Y Dược Huế
 • TS. Nguyễn Bình Minh, Giáo sư trợ giảng, Đại học Tokyo
 • TS. Nguyễn Văn Triết, Giáo sư trợ giảng, Đại học Tsukuba
 • TS. Nguyễn Ngọc Mai Khanh, Giáo sư trợ giảng, Đại học Tokyo
 • TS. Trần Phương Thảo, Công ty KDDI
 • TS. Nguyễn Duy Đỉnh, Giảng viên, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Nguyễn Gia Minh Thảo, Giáo sư trợ giảng, Viện công nghệ Toyota
 • TS. Trần Vũ Hà Minh, Sáng lập và Giám đốc điều hành, Haminh Initiatives
 • Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế độc lập
 • GS.TS. Trần Văn Thọ, Giáo sư danh dự, Đại học Waseda
 • GS.TS. Hồ Tú Bảo, Giáo sư danh dự, Viện JAIST
 • PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh, Chuyên gia kinh tế và chính sách, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN & MT của Quốc hội
 • PGS. TS. Phạm Nam Hải, Đại học Công nghiệp Tokyo
 • GS.TS. Susumu Sugiyama, Giáo sư danh dự Đại học Ritsumeikan, Giám đốc Khoa học Saigon Hitech Park Labs
 • Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia