English version

組織図

メンバー

 • Dao Thi Ngoc Anh 博士 (専攻: 材料科学)  准教授  長崎大学 
 • Vu Duc Canh 博士 (専攻: 環境科学) 研究員   東京大学
 • Do Dang An 博士 (専攻: 生命科学)  東京大学
 • Ngo Minh Chu 博士(専攻:エネルギー・環境科学) 特別研究員 国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST)
 • Tran Phuong Thao 博士(専攻:環境工学)  研究員 国立環境研究所(NIES)
 • Le Dang Khoa (専攻:社会学) 博士後期課程 関東学院大学
 • Nguyen Hang Nga (専攻:経済学) 博士前期 立教大学
 • Nguyen Thi Nga (専攻:  環境工学)博士後期   東京大学
 • Tran Huynh Ngoc 博士 (専攻: 電気系工学)
 • Nguyen Tuan Hung  助教 東北大学
 • Tran Van Sang 博士後期 東京大学
 • Vo Van Tuan 博士後期 東京大学
 • Nguyen Hue Minh  講師 ホーチミン経済大学
 • Pham Quang Vinh 博士後期 東京大学
 • Pham Hong Quynh Anh 博士前期 東京大学
 • Vu Manh Dung 博士後期 名古屋大学
 • Tran Trung Thu 職員 ベトナム経営技術大学
 • Ton Nu Thanh Nhan 助教 北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST)
 • Ngo Minh Chu 士 博士研究 産業技術総合研究所 (AIST)
 • Nguyen Hanh Nhung 職員 ネポン株式会社
 • Nguyen Dieu Linh 博士後期 長崎大学
 • Hoang Hien Anh 博士前期 早稲田大学
 • Tran Phuong Thao 博士研究 国立環境研究所
 • Le Hai Yen 博士前期 東京理科大学
 • Vuong Tuan Phong 博士後期 北海道大学
 • Nguyen Hang Nga 博士前期  立教大学
 • Ngo Gia Linh 学部生 名古屋大学
 • Pham Van Phong 博士前期 事業創造大学院大学
 • Le Dang Khoa 博士後期 関東学院大学
 • Le Duc Anh  准教授 東京大学
 • Nguyen Thanh Vinh  研究員 FormFactor Inc.
 • Nguyen Thi Ngoc Anh  エコノミスト International Monetary Fund (IMF)
 • Ms. Be Minh Nhat 博士後期 GRIPS
 • Do Thi Thuy Quyen 
 • Nguyen Thi Thu Hien エンジニア 福井電化株式会社/Fukui Denka
 • Ta Thi Khanh Hoa シニアアソシエイト PricewaterhouseCoopers Aarata LLC
 • Nguyen Duc Viet 博士後期 東京大学
 • Nguyen Anh Sao 博士後期 東京大学
 • Truong Quy Quoc Bao 講師  フエ医科薬科大学
 • Ta Duc Tung 博士 助教 東京大学
 • Nguyen Binh Minh 士 助教 東京大学
 • Nguyen Van Triet  助教 筑波大学
 • Nguyen Ngoc Mai Khanh  助教 東京大学
 • Tran Phuong Thao  KDDI
 • Nguyen Duy Dinh  講師 ハノイ工科大学
 • Nguyen Gia Minh Thao  助教 豊田工業大学
 • Tran Vu Ha Minh CEO & Founder Haminh Initiatives
 • Pham Chi Lan 独立エコノミスト
 • Tran Van Tho 名誉教授 早稲田大学
 • Ho Tu Bao 名誉教授 北陸先端科学技術大学院大学
 • Le Bo Linh 准助教 経済政策専門家 元国会委員会副委員長
 • Pham Nam Hai 准教授 東京工科大学
 • 杉山進 名誉教授 立命館大学 科学ディレクター サイゴン ハイテク パーク ラボ
 • Tran Thi Thu Ha 科学技術省国家科学技術情報局副局長