VANJ xin được giới thiệu webinar phối hợp tổ chức với nhóm Neutrino, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo lục Liên ngành (IFIRSE). Nội dung sẽ xoay quanh việc phát triển các máy dò cho vật lý năng lượng cao.

Chủ đề: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC MÁY DÒ HAMAMATSU CHO VẬT LÝ NĂNG LƯỢNG CAO

Diễn giả: TS. Yuto Ohashi & TS. Kensuke Suzuki, công ty Hamamatsu Photonics K.K.

Thời gian: 17 tháng 2 2022, 13:00-15:00 GMT+7 (giờ Việt Nam), 15:00-17:00 GMT+9 (giờ Nhật Bản)

Địa điểm: Online/Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/87891564792?pwd=Q0o4cDkvZmxtbGlvcnJ4UGlMT1VHUT09

Meeting ID: 878 9156 4792

Passcode: 261573

Chi tiết:

https://ifirse.icise.vn/nugroup/event/20220217_hamamatsu.html