(English follows Vietnamese)

Viet Startup Contest (VSC) 2019 chính thức được KHỞI ĐỘNG!

Bạn đã sẵn sàng hiện thực hoá ý tưởng kinh doanh của mình?

Hãy chớp lấy cơ hội tham gia Viet Startup Contest (VSC) 2019!
Cuộc thi dành cho những ý tưởng mới, đột phá giúp giải quyết những vấn đề đang tồn tại ở Việt Nam, hoặc góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho đất nước. VSC 2019 được thực hiện bởi VANJ (Vietnamese Academic Network in Japan), VPJ (Vietnamese Professionals in Japan) và VinTech company – pháp nhân Nhật Bản trực thuộc tập đoàn Vingroup.

Ứng viên tham gia VSC 2019 có cơ hội nhận được giải thưởng trị giá 1,000,000 JPY!
Hơn nữa, ứng viên sẽ nhận được sự hướng dẫn và tư vấn từ những chuyên gia có kinh nghiệm để phát triển và mở rộng ý tưởng của mình!

■Nội dung chương trình
Tham khảo nội dung chi tiết của chương trình tại link sau: https://tinyurl.com/y6jotk8f

■Đối tượng tham gia: VSC chào đón mọi ý tưởng kinh doanh đến từ các cá nhân, tổ chức đến từ mọi quốc tịch, bất kể nơi sinh sống ở trong hay ngoài Nhật Bản. Tuy nhiên, ban tổ chức khuyến khích các ý tưởng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và đây sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá, chấm điểm ý tưởng.

■Cách thức tham gia: Tham khảo tại đường link phía trên.
Các đội nộp bài sớm có cơ hội tham gia buổi dinner kín với advisors đặc biệt của chương trình – những nhà đầu tư nhiều tên tuổi với dày dặn kinh nghiệm!

■ Timeline chương trình:
1. Application and Screening: Từ 1/7/2019 ~ 30/9/2019
2. Hearing and Advising: Trung tuần tháng 7/2019 ~ 30/11/2019
3. Final contest: 8/12/ 2019 (Dự kiến)

■Thành phần ban tổ chức
– The Vietnamese Academic Network in Japan (VANJ) – Website: http://vanj.jp/
– Vietnamese Professional in Japan (VPJ) – Website: https://vietpro.jp/
– VinTech Japan LLC – Website: http://vingroup.net/

■Liên hệ:
Truy cập fanpage Facebook Viet Startup Contest in Japan của chương trình để biết thêm chi tiết.
Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với chương trình bằng việc gửi email tới hòm thư vscontest2019@gmail.com nếu cần giải đáp thêm.

————————————————————————–
ENGLISH BELOW
————————————————————————–

Viet Startup Contest (VSC) 2019 has officially started!

Are you ready to actualize your business idea?

Take your chance to participate in Viet Startup Contest (VSC) 2019!
The program welcomes all innovative ideas to solve critical problems of Vietnam and to build a sustainable future for the country. VSC 2019 is organized by VANJ (Vietnamese Academic Network in Japan), VPJ (Vietnamese Professionals in Japan) and VinTech company – a Japanese subsidiary of Vingroup in Vietnam.

Participate VSC 2019 to get a chance to win the first prize of 1,000,000 JPY!
Furthermore, attendants will receive guidance and advices from experienced advisors and judges to develop and expand their ideas!

■Program details:
Please download the program details in the following URL: https://tinyurl.com/y6jotk8f

■Participants qualification: VSC welcomes all business ideas coming from individuals and groups of all ages and nationalities, residing inside or outside Japan. However, we encourage ideas contributing to the development of Vietnam and it will be an important judging criteria.

■Application method: Please see the program details in the above URL.
Apply early to earn a chance to a closed dinner with our special advisors – famous investors!

■Program Timeline:
1. Application and Screening: From 1st July 2019 to 30th September 2019
2. Hearing and Advising: Mid-July 2019 to 30th November 2019
3. Final contest: 8th December 2019 (Tentative)

■About organizers
– The Vietnamese Academic Network in Japan (VANJ) – Website: http://vanj.jp/
– Vietnamese Professional in Japan (VPJ) – Website: https://vietpro.jp/
– VinTech Japan LLC – Website: http://vingroup.net/

■Contact information:
For more information, visit us at our Facebook fan page: Viet Startup Contest in Japan
If you have any further enquiries, feel free to drop us an email at vscontest2019@gmail.com