Đăng kí tham gia trực tiếp: https://goo.gl/forms/ViSq40rnakz4Mm082
Địa điểm: Room 232, 3F Bldg #2 Department of Information and Communication Engineering, Faculty of Engineering, The University of Tokyo 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656


Đăng kí tham gia online: https://goo.gl/forms/TEUblIw34mKLc5Eq2

Trí tuệ nhân tạo nói chung và các thuật toán Machine Learning nói riêng đang dần dần thúc đẩy tiến bộ trong rất nhiều ngành ứng dụng khác nhau. Các công cụ Machine Learning đang dần được chuẩn hoá và trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ nhiều ngành nghiên cứu khác nhau. Hãy cùng đến tham dự VANJ Seminar chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng” lần này để nghe và bàn luận cùng các chuyên gia và nhà nghiên cứu về ứng dụng cụ thể của trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống cũng như trong nghiên cứu.

Seminar lần này sẽ đón 5 speakers từ các công ty và trường đại học đang thực hiện nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải quyết các bài toán nảy sinh trong kinh doanh cũng như sản xuất.

1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với các phương pháp học máy
Nguyễn Phước Tất Đạt, BizReach, Inc.

2. Convolutional Neural Network & Its Roles in Modern AI
Cao Vũ Dũng, Skydisc Inc.

3. Chia sẻ một số kinh nghiệm làm AI cho các công ty Nhật
Cao Thăng, MITECH Corp.

4. Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp và môi trường
Đặng Quốc Thuyết, National Agriculture and Food Research Organization.

5. Ứng dụng của Machine Learning trong ẩm thực
Văn Phú Quang Huy, Cookpad Inc.