Chủ đề chung: Vi mạch và cảm biến

Thời gian: 27/05/2017 13:15 ~ 16:30

Địa điểm: 文京区役所 区民施設アカデミー千石 〒112-0011 Tōkyō-to, Bunkyō-ku, Sengoku, 1 Chome−25−3

——————- Chương trình ——————–
★13:15-13:20: Khai mạc
★13:20-13:30: Giới thiệu sơ qua về chương trình
Nguyễn Ngọc Mai Khanh, The University of Tokyo

★13:30-14:10: “MEMS sensor for Road Infrastructure Monitoring IoT Systems”
Speaker: Nguyễn Minh Dũng, The University of Tokyo, Tokyo, Nhật bản
★14:10-14:50: “Analog Amplifier”
Speaker: Nguyễn Văn Trung, The University of Electro-Communications, Tokyo, Nhật bản

★14:50-15:10: Giao lưu, nghỉ giữa giờ

★15:10-15:50: “Thiết kế vi mạch số”
Speaker: Nguyễn Thị Hồng Thư, The University of Electro-Communications, Tokyo, Nhật bản
★15:50-16:30: “Những thách thức của ngành thiết kế vi mạch đến năm 2020 và cơ hội trong lĩnh vực ADAS”
Speaker: Lê Quốc Trung, Công ty OKI IDS