THỜI GIAN: 13:30-16:30 ngày 27 tháng 11.
ĐỊA ĐIỂM: Mukogaoka Academy, Bunkyo-ku, Mukogaoka 1-20-8

CÁC NHÓM ĐỀ TÀI PHÁT BIỂU:

★ Đề tài Vật lý: Dr. Lê Đức Anh (Tokyo Univ.), Dr. Nguyễn Thanh Phúc (RIKEN), Dr. Phạm Nam Hải (Associate Professor, Tokyo Institute of Technology )
★ Đề tài Y Sinh: Nguyễn Thị Kim Nguyền (Tsukuba Univ.), Bác sỹ Bùi Quốc Thăng (Tsukuba Univ.)
★ Đề tài Kinh tế: Dr. Đoàn Thị Thanh Hà (Viện nghiên cứu Ngân hàng phát triển châu Á), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Yokohama National Univ.)