Virus lây lan qua nước ăn uống- thách thức trong việc quản lý an toàn chất lượng nước

H1

Vũ Đức Cảnh, Đại học Tokyo Tóm tắt: Sự hiện diện của virus đường ruột trong nước ăn uống là mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, việc quan trắc virus trong nước ăn uống vẫn chưa được thực hiện ở các quốc gia trên thế giới […]